تخصص

نام و نام خانوادگی

داخلی

دکتر سید محمد جواد نوری

داخلی

دکترنجمه رضائی لفمجانی

جراحی عمومی

دکتر امیرحسین خیراندیش

جراحی عمومی

دکتر سعید محمد طاهری

اطفال

دکتر سارا محمد صادقی

اطفال

دکتر هانیه السادات زاهدی

اعصاب و روان

دکتر آیدا ابدام

زنان و زایمان

دکتر الهام مصطفوی

زنان و زایمان

دکتر مریم حسن پور

قلب و عروق

دکتر مهناز قاسمی

سونوگرافی

دکتر سیدعلی نوربخش کومله

چشم پزشک

دکتر حمیدرضا افراسیابی