ماموریت

فراهم نمودن فرصتی است برای مردم عادی تا همچون افراد ثروتمند بتوانند از والاترین خدمات درمانی در سطح جهانی و در کوتاه ترین بازه زمانی برخوردار شوند. در مسیر انجام این ماموریت تمرکز کلیه اقدامات درمانی، آموزشی و پژوهشی بیمارستان بر محوریت ایمنی بیمار و حفظ سلامت پایدار جسمی و روحی بیماران و جلب رضایت آنان قرار گرفته است.

چشم انداز

ما با تکیه بر نیت پاک هیات امناء و خیرین  سخاوتمند، دلسوزی پرسنلی آگاه و توانمند و پایبندی به اصول اخلاقی در محیطی سالم، خوشنام و قانونمند، پیشرفته ترین امکانات درمانی را بکار می گیریم و بستری را  فراهم می سازیم تا کوثر به عنوان الگوی تعالی، در ارائه و اداره خدمات درمانی شناخته شده و  به مرکزی پیشرو  در میان مراکز مشابه در سطح کشور تبدیل شود.

و بدین شکل بیمارستان ما با تکیه بر ارزش های خود :

 • یک محیط کاری ایده آل و انتخاب اول کارکنانی خواهد بود که با رعایت ارزش های ذیل، خانواده  کوثر  را همانند خانواده خود دوست می دارند.
 • مناسب ترین مرکز درمانی برای همکاری و انتخاب اول پزشکانی خواهد بود که مایلند در محیطی دوستانه و فارغ از تنش فعالیت نمایند و با استفاده از امکانات پیشرفته و همکاری صمیمانه پرسنل آگاه و توانمند کوثر ، سلامت پایدار بیماران را به آن ها هدیه دهند.
 • یک بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار و بهترین مکان برای دریافت خدمات درمانی شایسته با حداقل هزینه ممکن بوده و انتخاب اول بیمارانی خواهد بود که تمایل دارند، ضمن حفظ کرامت انسانی خود و اعتماد به کادر درمانی و اداری کوثر، با صبر و حوصله در فرایند بازیابی سلامت خود سهیم شوند.

ارزش ها

برای دستیابی به این چشم انداز، بیمارستان کوثر فارغ از هرگونه انتفاع مالی و  با نیتی  خیرخواهانه  و  انسانی، ارزش های ذیل را سرلوحه کار خود  قرار می دهد:

 •  فراهم سازی سلامت پایدار جسمی و روحی بیماران ، مراجعین و پرسنل به عنوان مبنای اتخاذ تمامی تصمیمات و انجام کلیه اقدامات
 • بهبود مستمر عملکرد و توسعه یادگیری فردی و گروهی بر مبنای مشارکت و کار تیمی
 • مسئولیت پذیری، سخت کوشی، خدمتگزاری، پاسخگویی و انتقادپذیری
 • خوشرویی و صبوری
 • برخورد فعالانه ) active ( و نه منفعلانه (passive ) با مسائل بیمارستان

اهداف کلان بیمارستان

 • افزایش ارزش خدمات ارائه شده به بیمار
 • بهبودکیفیت خدمات و افزایش ایمنی بیمار
 • افزایش رضایتمندی بیمار و مراجعین
 • افزایش کارائی و استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع
 • خلق فضای کاری ایمن و ایده ال با تمرکز بر توانمندی