مسئول بخش: سرکار خانم زیبا زارع

شماره داخلی بخش:3757

شرح وظایف

نظارت بر فعالیتها و عملکرد بخشهای بیماران خاص و تلاش در جهت افزایش کیفیت درمان بیماران

هماهنگی با اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع

ارتباط با انجمنها و مؤسسات غیردولتی فعال در ارائه خدمت به بیماران خاص

هماهنگی در تهیه و نظارت بر توزیع داروی بیماران پیوندی

برآورد و پیش بینی تجهیزات و امکانات تخصصی جهت مبتلایان به بیماریهای خاص در بیمارستانها و سایر مراکز درمانی

نظارت بر نحوه ارائه خدمات به بیماران خاص در مراکز خدمات درمانی

جمع آوری، کنترل، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پیگیری بیماریهای خاص

مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی درخصوص بیماریهای خاص

بررسی آمار بیماریهای خاص و امکانات موجود مراکز درمانی تابعه

تهیه بانک اطلاعاتی و صدور حواله های دارویی جهت بیماران پیوندی

معرفی بیماران خاص به سازمانهای بیمه گر جهت دریافت دفترچه بیمه خاص

مشاوره و راهنمایی و بررسی مشکلات بیماران و انعکاس به مراجع ذیربط

 

  • Please select news categories.