بیمارستان خاتم الانبیا جاسک با 59 تخت مصوب ، زیربنای 18000 متر مربع در سال 1386 در شهرستان جاسک احداث شد .

تعداد تخت

59

بخش های بستری بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)جاسک

ویزیت عمومی - اطفال - داخلی - زنان وزایمان - جراحی عمومی - درمانگاه عمومی - درمانگاه چشم - اورژانس(عمومی) - درمانگاه ارتوپدی - درمانگاه پوست و مو - درمانگاه قلب - درمانگاه ارولوژی - روان پزشک - درمانگاه بیهوشی

بخش های ستاره دار

اتاق عمل - تخت زایمان - دیالیز - مراجعین کل اورژانس - تالاسمی - اورژانس سرپایی   - ریکاوری

بخش های کلینیکی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)جاسک

CCU - جراحی عمومی - داخلی - اطفال - جراحی زنان - پست پارتوم - اورژانس بستری - روان پزشکی

بخش های پاراکلینیک بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)جاسک

CCU - جراحی عمومی - داخلی - اطفال - جراحی زنان - پست پارتوم - اورژانس بستری - روان پزشکی

 

 

  • Please select news categories.