صفحه اصلی > ریاست > مجمع خیرین سلامت بیمارستان 

 

نام : زهرا   

نام خانوادگی: برجعلی   

سمت: مدیر مجمع خیرین سلامت شبکه و بیمارستان

سابقه کار: 25 سال

نوع استخدامی: رسمی

سال تاسیس مجمع در شهرستان: 1394/01/01

شماره تلفن واحد: 42521618

 

 

اهداف مجمع خیرین سلامت جاسک

    مشارکت اجتماعی مردم در اهداف سلامت   

   حمایت معنوی و قانونی در بخش سلامت   

   احداث، تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی یا تایید وزارت متبوع همیاری مردم

   همیاری در اداره و توسعه برنامه های مراکز بهداشتی

  هدایت کمک ها به اولویت ملی در حوزه سلامت

  کمک های خیرین در راستای ارتقای بهداشت و درمان

  بستری مناسب جهت ایفای نقش موثر خیرین در کمک به نظام سلامت

  حمایت از کودکان تالاسمی

 حمایت از بیماران خاص