صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > آدرس و تلفن بیمارستان 

آدرس بیمارستان: بندرجاسک، بلوار امام خمینی (ره)، بیمارستان خاتم الانبیاء جاسک

کدپستی: 7979155387

تلفن: 07642521621