صفحه اصلی > ریاست > مترون 

نام:                  آمنه

 نام خانوادگی :  غلامی

سمت :             مترون

تخصص :        کارشناس پرستاری

سابقه کار:      9 سال

سوابق :       سوپروایزر بالینی و مسئول اورژانس

امتیازدهی